KNOWEDGE - ניהול ידע ומערכות מידע
ראשי
|
אודות
|
הנהלה
|
קורונה - התמודדות
|
שירותים מקצועיים
|
טכנולוגיה ופתרונות
|
לקוחות
|
מאמרים
|
צרו קשר
|
English
חפש
צרו קשר
לפתרונות בתחומי ניהול ידע ומערכות מידע, צרו איתנו קשר בטלפון 054-2632442 או באימייל
חדשות
בפוקוס
קורונה - התמודדות

היכולת שלנו להיכנס מידית לעולמות תוכן שונים, לנתח תהליכים ומערכות, להכין תכניות עבודה ולסייע ביישומן היא היתרון המשמעותי שלנו, ואנו מזמינים אתכם לנצל יכולות אלו בתקופה קשה זו

 

 

 

 

קורונה - התמודדות

  משבר הקורונה הולך ומתפתח בצעדי ענק, ואי הוודאות לגבי מה שצפוי בחודשים הקרובים מקשה מאד על ההתנהלות של הארגונים בעת הזו.

קיימים קשיים מסוגים רבים:

  • כבר כיום קיים קושי רב של עובדים, הורים לילדים צעירים, להגיע באופן סדיר למקומות העבודה
  • קיים צורך להקטין את הצפיפות במקומות העבודה, ואולי תיאסר ההגעה למקומות העבודה. כל אלו מחייבים התארגנות לעבודה מרחוק...
  • הלקוחות והספקים של כל ארגון נמצאים גם הם בקשיים, אשר משפיעים על כל ארגון...

קשיים אלו ואחרים מחייבים את הארגונים לבצע פעילויות תגובתיות ויזומות בשלושה מישורים:

  • התמודדות עם השינויים היומיומיים שמונחתים מהממשלה, ולהתאים אותם לארגון
  •  התמקדות בנושאים הקריטיים, כך שיעדי הארגון העיקריים לא ייפגעו
  • ניצול זמן המשבר לקידום מנועי הצמיחה הארגוניים, כך שהארגון יצא מחוזק מהמשבר

התמודדות עם שינויים

חשוב להגדיר מנגנוניים ארגוניים, ומנגנוני מחשוב תומכים, שיאפשרו לתת מענה מהיר לכל שינוי שיוחלט במדיניות והחלתו בארגון.

התמקדות

חשוב להתמקד, ולזהות את:

  • השירותים הקריטיים של הארגונים
  • התהליכים הקריטיים
  • העובדים הקריטיים
  • המערכות הקריטיות

להכין ולממש תכנית חירום באופן מידי...

קידום מנועי צמיחה

חשוב לאתר את אותם אנשים ותחומים, שמצד אחד המצב הנוכחי פוגע בהיקף העיסוק שלהם, אך מצד שני הם מהווים מרכיב חשוב במנועי הצמיחה בארגון (גופי מו"פ וחדשנות הם דוגמא מובהקת לכך).

גופים אלו צריכים לעסוק, בתקופה זו, בבניית יכולות שיאפשרו לארגון לצאת מחוזק בסיום המשבר, עם יכולות חדשות / שירותים חדשים / מוצרים חדשים / כיווני פעולה חדשים...

איך חברת נו-אדג’ יכולה לסייע לכם בזמן המשבר?

חברת נו-אדג’ היא חברה ייחודית בכך שהיא מאגדת את כל היכולות שמאפשרות לתמוך בתהליך מהיר שיאפשר לארגונים לזהות את הפעילויות, וליישם תכנית חירום בתוך זמן קצר...

היכולת שלנו להיכנס מידית לעולמות תוכן שונים, לנתח תהליכים ומערכות, להכין תכניות עבודה ולסייע ביישומן באה לידי ביטוי בפרויקטים השונים שהחברה מנהלת בשגרה, ואנו מזמינים אתכם לנצל יכולות אלו בתקופה קשה זו